Projekty realizowane przy wsparciu UE

Home » Projekty realizowane przy wsparciu UE

W dniu 25.11.2021 r. Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe ReMo sp. z o.o. podpisało z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.2 RPO WL 2014-2020.

Tytuł projektu: Produkcja energii elektrycznej z OZE o mocy do 50 kW w firmie ReMo Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 259 194, 95 PLN

Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 210 727, 60 PLN

Dofinansowanie w kwocie: 115 900, 18 PLN

 

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w miejscowości Puławy przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego C-1034.

Projekt ma na celu wykorzystanie zasobów naturalnych (energii słonecznej) w celu produkcji energii elektrycznej. Energia elektryczna wytwarzana przez instalację w całości użytkowana jest przez Beneficjenta. W wyniku montażu paneli fotowoltaicznych na dachu obiektu należącego do Beneficjenta nie nastąpiło przekształcenie terenu. Realizacja projektu jest neutralna dla środowiska. Lokalizacja projektu znajduje się poza obszarami Natura 2000.