Zbiorniki stalowe

Home » Oferta » Zbiorniki stalowe

Zbiorniki stalowe

ZBIORNIKI

Zbiorniki stalowe bezciśnieniowe typu stokaż, przewoźne i stacjonarne.

Zbiorniki ciśnieniowe według projektu klienta ze stali węglowej, nierdzewnej i kwasoodpornej na bazie przepisów Urzędu Dozoru Technicznego,
w oparciu o posiadane certyfikaty.

Zapraszamy do kontaktu