Kontakt

Home » Kontakt

Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe „ReMo” sp. z o.o.

24 – 110 Puławy, Al. Tysiąclecia P.P. 13, skr. poczt. 9

tel. 0-81/473 13 70 do 73,
fax. 0-81/ 473 13 74

NIP: 716-00-00-136
REGON:
004204159

email: remo-pulawy@iq.pl
email: biuro@remo-pulawy.pl

Prosimy o przesyłanie CV na adres odo@remo-pulawy.pl

Pracownicy

Tadeusz Jędrzejczyk
Prezes Zarządu
tadj@iq.pl

Wojciech Kłos
Wiceprezes Zarządu
wklos@remo-pulawy.pl

Wojciech Kopciński
Kierownik Przygotowania Produkcji – Główny Spawalnik
w.kopcinski@remo-pulawy.pl

Grzegorz Ślusarczyk
Kierownik Budowy
g.slusarczyk@remo-pulawy.pl

Katarzyna Stalęga
Specjalista Przygotowania Produkcji
k.stalega@remo-pulawy.pl

Przemysław Nawrot
Specjalista Przygotowania Produkcji
p.nawrot@remo-pulawy.pl

Ewelina Niemiec
Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska
e.niemiec@remo-pulawy.pl

Kamil Mazurek
Kierownik Kontroli Jakości
k.mazurek@remo-pulawy.pl

Grzegorz Koter
Inżynier Budowy
g.koter@remo-pulawy.pl

Anna Karpińska
Główna Księgowa
a.karpińska@remo-pulawy.pl

Anna Szast
Kierownik Zatrudnienia i Płac
a.szast@remo-pulawy.pl

Elżbieta Jędrzejczyk
Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Nadzór nad Ochroną Danych Osobowych
e.jedrzejczyk@remo-pulawy.pl