Certyfikaty

Home » Certyfikaty

Firma ReMo co roku przechodzi audyt zewnętrzny na zgodność z normami:

  • PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością
  • PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego
  • PN-ISO 45001:2018 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • PN-EN ISO 3834-2:2021 – Wymagania jakości w spawalnictwie

Jednostką, której kontroli podlegamy jest Urząd Dozoru Technicznego.

Certyfikaty

Posiadamy wszystkie potrzebne certyfikaty i zezwolenia