tel.: 81/473 13 70 do 73
biuro@remo-pulawy.pl
 

Kontakt

Home » Kontakt

Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe „ReMo” sp. z o.o.
(PRM „ReMo” sp. z o.o.)

Adres
24 – 110 Puławy
Al. Tysiąclecia P.P. 13, skr. poczt. 9

tel. 81/473 13 70 do 73,
fax. 81/ 473 13 74

email: remo-pulawy@iq.pl
email: biuro@remo-pulawy.pl
email: zarzad@remo-pulawy.pl

NIP: 716-00-00-136
REGON: 004204159

Pracownicy

Prezes Zarządu
Tadeusz Jędrzejczyk
0-81/473 13 70 wew. 12
tadj@iq.pl

Wiceprezes Zarządu
Wojciech Kłos
0-81/473 13 70 wew. 13
wklos@remo-pulawy.pl

Sekretariat
Joanna Aftyka
0-81/473 13 70 wew. 11
a.aftyka@remo-pulawy.pl

Dział Przygotowania i Realizacji Produkcji

Kierownik Przygotowania Produkcji
Wojciech Kopciński
0-81/473 13 70 w. 18
w.kopcinski@remo-pulawy.pl

Kierownik Budowy
Grzegorz Ślusarczyk
0-81/473 13 70 w. 18
g.slusarczyk@remo-pulawy.pl

Kosztorysant
Przemysław Nawrot
0-81/473 13 70 w. 22
p.nawrot@remo-pulawy.pl

Specjalista Przygotowania Produkcji
Katarzyna Stalęga
0-81/473 13 70 w. 22
k.stalega@remo-pulawy.pl

Kierownik Kontroli Jakości
Kamil Mazurek
0-81/473 13 70 wew. 23

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska
Ewelina Niemiec
0-81/473 13 70 wew. 23
e.niemiec@remo-pulawy.pl

Magazyn i Sprzedaż Gazów Technicznych
Janusz Grzeszczuk
0-81/473 13 70 w. 19
jgrzeszczuk@remo-pulawy.pl

Magazynier
Andrzej Sowiński
0-81/473 13 70 w. 19
a.sowinski@remo-pulawy.pl

Kadry i płace
Anna Szast
0-81/473 13 70 w. 14
a.szast@remo-pulawy.pl

Księgowość
Anna Karpińska
0-81/473 13 70 w. 15
a.karpinska@remo-pulawy.pl

Kierownik Robót Montażowych
Andrzej Kruk
0-81/473 13 70 wew. 16
a.kruk@remo-pulawy.pl

Majster
Adam Wojtaszek
0-81/473 13 70 wew. 17
a.wojtaszek@remo-pulawy.pl

Majster
Janusz Skwarek
0-81/473 13 70 wew. 17
j.skwarek@remo-pulawy.pl